Amerika en de republikeinen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ik merk de laatste tijd dat ik een toenemende interesse heb in politiek. Ik ben me meer gaan verdiepen in het politieke bestel in Nederland. Ook heb ik diverse dingen gelezen van mensen met verstand van zaken over Amerika. Het is toch wel bijzonder hoe de zaken daar geregeld zijn. Zo hebben we in Nederland een ontzuiling gehad, terwijl hier in Amerika absoluut geen sprake van is. In dit artikel staat de Amerikaanse politiek centraal.

Republikein of Democraat?

Amerika kent eigenlijk twee partijen (stromen) die fatsoenlijk vertegenwoordig zijn in de politiek: de Republikeinen en de Democraten. Het gevolg hiervan is dat een gedeelte van de bevolking helemaal niet vertegenwoordigd is in de politiek. Daarentegen kent men hier in Nederland letterlijk de “volksvertegenwoordiging”. Waar staan deze Republikeinen of Democraten nu eigenlijk voor:

Republikeinen

In Nederland wordt wel eens gesproken over de “elite” of een dergelijk politiek kartel. Dit is in mijn optiek de grootste kokeleko. In Amerika is dit echter anders. Daar is dat namelijk echt het geval. De Republikeinen stemmen alleen voor zaken die gaan over lastenverlaging voor de superrijken. Alle sociaal-democratische hervormingen worden direct de kop ingedrukt. Of dit nu om de Democraten per se een hak te moeten zetten of omdat de Republikeinen alleen maar aan de belangen van rijken denken is voor mij een raadsel.

Democraten

De Democraten zijn veel socialer. Deze willen graag hervormingen als het gaat om pensioen, studielening en het ziektefonds. Obama was bijvoorbeeld ook een democraat en wist tijdens het presidentschap “Obamacare” te realiseren. Trump (een Republikein) heeft vervolgens Obamacare afgeschaft. Dit laat duidelijk de tegenstelling tussen de twee partijen zien.

Kortom, we kunnen wel vaststellen dat we in een sociaal land wonen. Ik heb kort laten zien wat de Republikeinen zoal doen voor de gemiddelde Amerikaanse burger. Daar kan men niet vrolijk van worden (op zijn zachtst gezegd). Zoals Maarten van Rossem mooi zegt: “het is een land voor rijken, door rijken”. Voor meer informatie aangaande dit onderwerp, bekijkt u rustig dit artikel.

Heeft u een suggestie voor een artikel? Ik hou me graag aanbevolen op de contactpagina.