Goede boeken om te lezen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

In een ander artikel heb ik al eens populaire boeken beschreven. In dit artikel volgt een lijstje van beste boeken naar mijn smaak. Dit varieert van ontspanning tot boeken die een andere kijk op het leven geeft. Ook Er volgt bij ieder boek een korte toelichting wat het boek zo krachtig maakt.

De graaf van Monte-Cristo, Alexandre Dumas

Naast het feit dat dit boek een leuke, ontspannende roman is om te lezen is het interessant om de ontwikkelingen te zien in het boek. Zo start het boek in het begin van de 19de eeuw en eindigt later in de 19de eeuw. De 19de eeuw heeft een enorm pakket aan vooruitgang met zich meegebracht. Denk bijvoorbeeld aan het licht, de industriële revolutie en de medische revolutie. Vanuit historisch perspectief zeer vermakelijk dus om te lezen.

Waarom is de burger boos, Maarten van Rossem

In de maatschappij kunnen we (afgezien van boer Koekoek in de jaren 60 van de vorige eeuw) constateren dat sinds het begin van de 21ste eeuw populisme een behoorlijke rol heeft gekregen in het politieke spel in Nederland. Wat is dan precies het populisme? Maarten van Rossem ontleedt in dit boek op rationele manier het begrip “populisme” wat mijns inziens zeer verhelderend is.

Groter denken, kleiner doen, Herman Tjeenk Willink

Een boekje dat de ontwikkeling van de invloed van de overheid over een periode van 60 jaar weergeeft. De ontrafeling van de verzorgingsstaat in de loop van de jaren en Herman Tjeenk Willink herinnert aan het sociale contract dat de overheid heeft met haar burgers. Deze wetten zijn in de jaren 80 van de vorige eeuw nog eens aangescherpt. Zeer interessant boek als u geïnteresseerd bent in politiek.

Think and Grow Rich, Napoleon Hill

Voor de ambitieuze ondernemer of dromer heb ik ook nog dit boek op mijn lijstje: Think and Grow Rich. Het gaat er niet zo zeer om dat het “advies” dat in dit boek gegeven wordt letterlijk wordt toegepast op iemands leven, het gaat meer om de gedachte. Het creëert een ietwat andere gedachtegang.

Tot zover dit artikel over mijn vier meest favoriete boeken. Heeft u nu een suggestie voor een artikel? U kunt een verzoek indienen op de contactpagina.