Het koninklijk huis in Nederland

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Er is de laatste tijd wel weer het een en ander te doen over het koningshuis in Nederland. De laatste berichtgevingen geven aan dat de populariteit van het koninklijk huis onder de Nederlanders flink gedaald is. Interessant is om te kijken hoe dit komt. Ook gaan we even kijken hoe de monarchale situatie in Nederland ontstaan is en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft.

Napoleon

Nederland was sinds de stichting van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden (de verschillende provincies in die tijd) zoals de naam al zegt een Republiek. Er was geen vorst die de lakens uit deelde. Er was een Staten-Generaal die beslissingen maakte op nationaal vlak. De provincies (ook wel Gewesten) konden lokaal ook nog beslissingen maken.

Napoleon zwaaide in het begin van de 19de eeuw de scepter in Nederland. Napoleon had diverse landen veroverd waaronder Nederland en op deze manier werd Nederland geconfronteerd met monarchie, dan wel een keizer. Toen Nederland in 1813 weer onafhankelijk werd, was dit voor Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder, aanleiding om zichzelf uit te roepen tot koning. Voor meer informatie over de tot stand koning van het koninklijk huis, kijkt u dan op deze pagina.

Macht

Met het ontstaan van de grondwet in 1848 door toedoen van Thorbecke is daarmee ook de macht van de monarch verloren gegaan. Koning Willem III tekent een verdrag die de macht overdraagt naar het parlement. Vanaf dit moment heeft de vorst geen geïnstitutionaliseerde macht meer en zien we koning Willem-Alexander alleen nog maar lintjes doorknippen.

Kritiek

De laatste tijd is er veel kritiek op het koningshuis. De voornaamste reden is het feit dat er diverse onhandig acties gedaan worden. Het gaat daar ook vaak om solidariteit. Denk bijvoorbeeld aan de genomen vakantie terwijl de rest van Nederland op slot zat, het schieten op wild op de koninklijke velden en de vliegtripjes voor een simpel lint doorknippen.

Mijns inziens is het koninklijk huis een volledig overbodige zaak die prima zou kunnen verdwijnen. Voor sommige mensen is het stiekem een bepaalde steun. De Duitsers zijn er bijvoorbeeld erg jaloers op.

Tot zover dit artikel. Heeft u nu een suggestie voor een dergelijk artikel? Stuur een bericht via de contactpagina.