Politiek Nederland links-rechts

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

In dit artikel een iets ander onderwerp dan die u hier normaal leest. Onder andere omdat dit wel een aardige interesse van mij is. Namelijk politiek. In dit artikel ga ik het namelijk hebben over links en rechts in de politiek en/of dit partijen of bewegingen nog wel zo makkelijk te definiëren zijn als links of rechts. Ik geef bovendien mijn kijk op het huidige politieke landschap.

Politiek toen en nu

Kijkend naar de politieke situatie in Nederland een aantal decennia vallen er toch een aantal dingen op. Met name de ontzuiling heeft verstrekkende gevolgen gehad voor ons land Nederland. We hoorden allemaal in bepaalde “klassen” waar we op basis van deze klasse onze keuzes gingen maken als het ging om carrière, het huwelijk gaat u zo maar door. Vervolgens zijn we met elkaar individueler gaan denken en hoe dit op zich zelf een mooie ontwikkeling lijkt, heeft die ook negatieve gevolgen.

Ontstaan ontzuiling

De ontzuiling is in eerste instantie ontstaan door een enorme bevolkingsgroei die in ons land ontstond. Dit samen met de democratisering, emancipatie en de opkomst van media hebben de ontzuiling doen inluiden. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om te kijken hoe het er aan toe gaat op andere plekken in de wereld en ontstond het “vrijere” denken.

Downside

De zuilen dienden in zekere zin als opvang voor mensen die moeilijk mee konden komen in de nieuwe samenleving. Mensen waren meer op zichzelf aangewezen. De kerk had bijvoorbeeld meerdere functies ten aanzien van de gemeenschap. Dit kwam te vervallen.

Dit betekende dat de overheid dit gat op moest vullen voor de burgers. Er was al even gewerkt aan de opbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog, maar ter discussie staat of dit de kloof dicht die ontstaan is door de ontzuiling.

Een ander nadeel van de ontzuiling is de enorme politieke versplintering in ons parlementaire bestel. We kennen op dit moment van schrijven zeventien partijen in de Tweede Kamer, waarvan verscheidene eenmansfracties. Dit tekent duidelijk de polarisatie die plaatsvindt in ons land.

Links of rechts?

Van oorsprong is links progressief (denkt u aan klimaatbeleid, lasten omhoog voor de rijken, voor onderhoud van de verzorgingsstaat en de minderbedeelden.
Rechts is daarentegen voor het individu en de zelfredzaamheid van de burger. Minder bemoeienis van de overheid. De vraag is: is dit nog actueel en/of goed te gebruiken? Meer informatie over links of rechts vind u hier.

In kabinet-Rutte I is de enorme bezuinigingsdrang op gang gekomen. Dit kabinet is echter gevallen omdat Wilders niet akkoord ging met verdere bezuinigingen. Dit laat zien of de classificering van partijen als links of rechts nog wel toereikend is. De PVV is namelijk een rechtse partij en zou deze bezuinigingen moeten toejuichen, echter hebben ze op dit economische vlak een links besluit, namelijk stoppen met verdere bezuinigingen. Artikel ten aanzien van de validiteit van links of rechts.

Mijn gedachte

Ik vind het belangrijk dat men zich verdiept in standpunten van partijen. Los van of de partijen als links of rechts worden beschouwd. U dient zelf na te denken. Verder zie ik op extreemrechts vlak veel mensen waarvan ik niet anders kan denken dan dat ze 0,0 verstand hebben van de politieke situatie (onder andere op Europees en globaal niveau). Deze mensen zouden zich moeten verdiepen in de politieke situatie (onder andere door eens wat boeken te lezen van mensen met verstand van zaken).

Tot zover dit artikel. Heeft u een suggestie voor een ander artikel dan hou ik me graag aanbevolen.