Waarom geloof ik niet in mezelf?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Mensen kennen veel belemmeringen als het gaat om doorpakken in bepaalde situaties. Dit kan zijn op het gebied van carrière of hobby’s. Dit terwijl dit mijns inziens een van de beste dingen in iemands leven kunnen zijn. In dit artikel maken we een lijstje van de grootste obstakels waarom mensen niet geloven in zichzelf.

Angst

De allergrootste reden waarom mensen niet geloven in zichzelf is angst. Het gezegde men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest, is een gezegde dat vrijwel altijd zo is. Men is altijd veel banger dan nodig. Dit zorgt ervoor dat personen zich laten tegenhouden. Zij het bij een sollicitatiegesprek, ondernemerschap en het aangaan van bepaalde relaties. Gemiste kansen. Angst overwinnen? Geloof in uzelf en bekijk dit artikel eens.

Afhankelijk

Vaak is men afhankelijk van allerlei zaken. Op jongere leeftijd kan geconstateerd worden dat men voor de omgeving goed uit de verf moet komen. Op oudere leeftijd is men vaak financieel afhankelijk van een partner of een bepaalde baas waardoor men vaak hele andere keuzes zou maken wanneer men de keus zou hebben. Een vervelende constatering.

Makkelijk

Het is makkelijk om de simpele weg te kiezen in het leven. De simpele weg is in dit verband het doen wat de meeste mensen doen. Dat is de negen tot vijf baan en in de avond met de partner op de bank met toastjes op de bank. Persoonlijk lijkt mij dit ook een gruwel (maar dat terzijde). Kiezen voor de moeilijke weg met meer onzekerheden zoals geen partner of samenwonen of een bedrijf beginnen is een moeilijker pad die ongemakkelijk is.

Moraal van het verhaal, wees niet bang om bepaalde afwijkende keuzes te maken. Geloof in uzelf en heb maling aan de mening van een ander.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Bekijkt u dan eens dit artikel. Heeft u een suggestie voor een artikel? Doe gerust een verzoek op de contactpagina.