Waarom is Nederland multicultureel?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U hoort het begrip multiculturele samenleving geregeld als u de televisie aan heeft staan. Dit begrip cirkelt nog wel eens rond in de politieke en maatschappelijke sfeer. Wat betekent dit begrip nu precies en is Nederland wel multicultureel? Kunnen we dit meten? Zo ja, hoe gaat Nederland hier dan mee om? In dit artikel zoeken we dit verder uit.

Historie

Nederland was in eerste instantie (16de eeuw) in de tijd van de Gouden Eeuw een land dat geregeerd werd door de regenten. De rijke, welvarende elite die simpelweg de lakens uitdeelde. Wat zo kenmerkend was aan de Republiek (destijds was het de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden na de oorlog met Spanje), was het feit dat er een enorme tolerantie heerste. Andere landen konden aardig koeltjes zijn als het ging om “buitenstaanders”. De Republiek ontving iedereen. Mensen waren welkom. Wellicht zette dit het tolerante toontje voor de toekomst.

De moderne multiculturele samenleving is een gevolg van de gastarbeiders die ruim halverwege de 20ste eeuw naar Nederland zijn gekomen. Wegens de stijgende welvaart in de jaren 60 waren gastarbeiders nodig. Men wou de “eenvoudige” klusjes niet meer doen. Zo ontstond de multiculturele samenleving. Voor meer over het ontstaan van de multiculturele samenleving, zie deze pagina.

Inhoudelijk

Wanneer kan men een land nu daadwerkelijk als multicultureel bestempelen? De definitie stelt dat zodra er mensen met verschillende culturen samen in een land leven, men al spreekt van een multiculturele samenleving. Er kan wel gekeken worden naar de hoeveelheid verschillende culturen enzovoorts.

Nederland

In eerste instantie (zie een van de vorige alinea’s met betrekking tot tolerantie) was Nederland erg goed in het omgaan met de multiculturele samenleving. Mensen met bijvoorbeeld andere religieuze opvattingen kregen ook de gelegenheid om dit te belijden.

De laatste 20 jaar is echter een vervelend geluid te horen vanuit politiek Nederland. In de extreemrechtse hoek (beginnend met Pim Fortuyn) is geschreeuwd dat de “Nederlandse identiteit” onder druk zou staan. Wat deze identiteit concreet zou moeten zijn, blijft echter altijd in het duister tasten. De mensen die dit beweren verschaffen hier nooit duidelijkheid over.

Pim Fortuyn beweerde bijvoorbeeld in een zijn werken dat Europa zou veranderen in Eurabië. Feit is dat slechts een 5% van de Nederlanders moslim is. Zeer marginaal allemaal. Voor meer over deze rechts-populistische complottheorie, bekijkt u dit artikel.

Laten we een beetje tolerant blijven met elkaar, een beetje lief zijn en multicultureel blijven. Er is al genoeg ellende op de wereld.

Tot zover dit artikel over de multiculturele samenleving in Nederland. Heeft u een suggestie? Doe gerust een verzoek op de contactpagina.