Waarom vuurwerkverbod

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Het ziet er naar uit dat het ouderwetse knallen zoals we dat kennen met Oud en nieuw definitief lijkt te veranderen. In dit artikel gaan we het hebben over waarom dit verbod noodzakelijk is en geef ik mijn mening over vuurwerk. Ik moet bekennen dat ik niet zo’n knaller ben. Ik ben er niet mee opgegroeid, pas op latere leeftijd ging ik eens een keer vuurwerk afsteken. U kunt hier lezen dat het kabinet akkoord is gegaan.

Problematiek

Ik kan me (rationeel als ik ben) toch aardig vinden in de nieuwsgeluiden die ik hoor in de media. Zo zijn er diverse trauma-artsen die hebben opgeroepen tot een vuurwerkverbod. Deze groep schijnt de handen vol te hebben aan gewonden met Oud en nieuw. Tegelijkertijd kampen we op dit moment weer in hoogtij als het gaat om besmettingen wat betreft Corona. Om deze reden wil men alle capaciteit hebben voor Corona. Volstrekt begrijpelijk als u het mij vraagt.

Groter belang

Ik snap de mensen best die hier van balen en graag lekker willen knallen. Het is echter beter dat aan het groter belang gedacht wordt: namelijk zo min mogelijk slachtoffers op welke manier dan ook. Nee, dit is geen linkse prietpraat. Ik ben iemand die juist rechts is, maar u kunt ook rechts zijn en wel op een normale rationele manier nadenken. In de media wordt wel eens anders beweerd en al snel gepraat over de “rechtse gek”. Dit ligt echter iets genuanceerder.

Lang verhaal kort, ik vind het een goede zaak dat er een vuurwerkverbod komt. Daarbij moet wel gezegd worden dat ik er sowieso niets mee heb. De gezondheid en veiligheid van mensen staat altijd voorop en als een verbod hier aan bijdraagt dan juich ik dat van harte toe ondanks dat het een traditie is. Tot zover dit artikel. Heeft u een suggestie voor een artikel? Doe gerust een verzoek op de contactpagina.