Wat hebben mening en argument met elkaar te maken

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

In dit artikel gaan we het hebben over mening en argument en wat het verband is tussen deze beide. Ik zie vaak dat men vandaag de dag de meest ongenuanceerde dingen roept en er dus totaal geen onderbouwing of argumentatie is. Daarnaast brengen steeds meer mensen hun mening ten gehore. We gaan eens kijken hoe dit komt.

Social media

Een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan het wijdverspreiden van de mening van Jan en alleman is sociale media. Elke lul-de-behanger is in staat om zijn of haar mening te verkondigen op het internet en de omgeving hier ongevraagd mee op te zadelen. Denkt u aan het bekende Twitter waar de berichten over het algemeen wat korter zijn. Om deze reden wordt vaak alleen een mening gegeven zonder echte inhoudelijke argumentatie. In een ander artikel heb ik al eens social media gefileerd. Dit artikel kunt u hier bekijken.

Versplintering

Wat we in het politieke landschap zien in Nederland, straalt ook een beetje af op de Nederlanders samenleving. Vroeger waren we verzuild en wordt er vrij eensgezind gedacht. Tegenwoordig zijn er verschillende meningen en is ons land wat meer gepolariseerd geraakt. Het gaat hier echter wel om een minderheid. De grote zwijgende massa van de bevolking die we niet zijn tijdens demonstraties over klimaat of corona kunnen beschouwd worden als vrij conservatief. Om deze reden blijft het stemgebruik ook redelijk middenmoot.

De kracht van een goede mening zit hem in het feit dat de argumentatie volledig objectief dient te zijn. De praktijk wijst uit dat men echter vaak voor eigen parochie preekt. Dit is natuurlijk jammer.

Tot zover dit korte artikel over het fenomeen “de mening”. Heeft u een suggestie voor een artikel? Doe gerust een verzoek op de contactpagina. Voor meer informatie over de grenzen van de mening in Nederland, kunt u eens naar dit artikel kijken.